ផ្នែកសំណង់

Ningbo Rotie ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការផលិតប្រព័ន្ធភាពតានតឹងក្រោយ ដែលជាប្រព័ន្ធពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ និងកម្មវិធីជួសជុលជាច្រើននៅក្នុងអគារផ្សេងៗគ្នា។ហើយវាអាចត្រូវបានអនុវត្តទៅគ្រប់ប្រភេទនៃរចនាសម្ព័ន្ធ រួមទាំងអគារទូទៅ ស្ពាន ដំបូល ចិញ្ចើមផ្លូវ និងកម្មវិធីភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត។ សមាសធាតុដែលយើងផលិតភាគច្រើនមានក្បាលយុថ្កា តួយុថ្កា ក្រូចឆ្មារ ប៊ឺរ៉ាល់ ជាដើម។

123បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/3