BIZ hakda

Ningbo Rotie, magdan we tunel bölekleriniň dizaýny, işlenip düzülmegi, öndürilmegi we gaýtadan işlenmegi, dartyşdan soňky ulgam komponentleri we ş.m. ýöriteleşen hünärmen önümçilik kompaniýasy bolup, 3 sany zawod we 4 sany zawod bar.Kompaniýa esasan çal çoýun we süýümli demir, şeýle hem uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin, mis gaýtadan işleýär.

  • 40 Taper
  • 3/4/5 Ok
  • 12k-30k RPM
  • 24-40 Gural
    Potensial
  • NINGBO ROTIE haçan we näme üçin ulanmaly?

    Taslamanyň berk möhletlerini ýerine ýetirmeli bolanyňyzda, formasyny, laýyklygyny we işleýşini barlamak üçin - önümçilikdäki dizaýn kemçiliklerini we beýleki gymmat meselelerini aradan aýyrmak ...

Has köp iş et

Kompaniýa 2-100KG aralygyndaky metal bölekleri öndürmäge borçlanýar, önümler esasan dag-magdan, tunel, infrastruktura, gurluşyk we köpri pudaklarynda, ABŞ-a, Awstraliýa, eksporta 90% töweregi göni ýa-da gytaklaýyn eksportda ulanylýar. Eastakyn Gündogar, Europeewropa we beýleki ýurtlar we ýerler, önümler halkara bazarynda gowy abraýdan peýdalanýar.

Işiňizi şu ýerde guruň

Tehnologiýa jemgyýeti üýtgedýär we Ningbo Rotie dünýäniň ösüşine goldaw berer.